GIỚI THIỆU 

ɴʜà ᴛʜᴜốᴄ Chùa Keo được thành lập năm 1978 và được Bộ ʏ Tế cấp phép số 01 và cũng là nhà thuốc tư đầu tiên tại Việt Nam. Người sáng lập ɴʜà ᴛʜᴜốᴄ là ʟươɴɢ ʏ Nguyễn Đình Trứ.
ʟươɴɢ ʏ Nguyễn Đình Trứ theo học ngành ʏ từ những năm 1966. Những năm mà đất nước còn chìm đắm trong đói nghèo và ʏ học ngày đấy còn lạc hậu và chưa phát triển được như bây giờ.
Trải qua hơn 30 năm thành lập cùng với sự phát triển của xã hội, ɴʜà ᴛʜᴜốᴄ chúng tôi luôn dốc sức cùng đất nước cải cách và mang đến rất nhiều niềm vui cho nhân dân và người ʙệɴʜ.

Chính sách đăng ký :
Để đăng ký quý ʙệɴʜ ɴʜâɴ vui lòng để lại số điện thoại cũng như tình trạng ʙệɴʜ cụ thể. Bác sĩ nhà thuốc sẽ chủ động liên hệ hỗ giúp ʙệɴʜ ɴʜâɴ hiểu được rõ về tình trạng ʙệɴʜ cũng như ᴘʜáᴄ đồ đɪềᴜ ᴛʀị

Địa chỉ: Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 100000